Marknadsföring inom naturkosmetik

Vilseledd marknadsföring kan leda till böter, och tyvärr finns det alltför många oseriösa företag som utnyttjar konsumenternas sårbarhet och önskan om äkta produkter, genom att missbruka ord och begrepp som enbart bör vara förknippat med naturkosmetik, men som i dessa fall inte alltid är det. Dock finns det ännu inget regelverk som säger exakt hur stor del av dessa råvaror som måste finnas i en produkt för att kunna klassas som just naturkosmetik och detta kan göra folk rådvilla. Det bästa man bör göra är att titta efter olika märkningar.

Ord som förekommer i marknadsföringssammanhang

När företag marknadsför sina naturkosmetiska produkter, så figurerar ord som eko, naturlig, bio, endast naturliga ämnen, organiskt extrakt, och så vidare. Dock är ekologi och organiska ingredienser endast tillåtna att nämna om de faktiskt är helt ekologiska eller organiska – inte till hälften. Men än så länge är det svårt att komma åt dessa företag, på grund av brist på regelverk.

Certifieringar och märkningar

Det som däremot går att titta efter när man är på jakt efter naturkosmetik, är de olika certifieringarna och märkningarna som stämplats dit av olika certifieringsorgan. Dessa organ kan dock ha olika kriterier för vad som ska finnas i produkten.

Är naturkosmetik bättre?

Detta är en svår fråga som egentligen inte har ett hundraprocentigt svar. faktum är att det ännu inte finns någon vetenskaplig studie på att naturkosmetik alltid har en bättre effekt på huden, och om de generellt är skonsammare mot miljön. Vissa ämnen som mineraloljor kan vara svåra för naturen att bryta ned och därmed kan naturkosmetik inte alltid påstås vara miljövänligare än traditionell kosmetik. Forskarna är ofta oeniga och företagen som marknadsför produkterna är givetvis eld och lågor över att på säga att deras kollektioner bidrar till en renare miljö. men om det är helt och fullt sanningsenligt, är inte alltid säkert. Det krävs helt enkelt mer forskning på området.

 

saraswati