Sminket i antikens Grekland

Kosmetikan spred sig till antikens Grekland och inte minst Aten där det kom att bli starkt förknippat med sexualitet som så mycket annat. I Aten var det främst kvinnorna som målade sig och det var allmänt känt att det fanns två typer av kvinnor – hetärerna och oskuldsfulla hustrur. De ”fina” flickorna höll sig inom hemmet och de frigjorda spenderade en stor del ute bland folk och främst män. Deras smink och metoder var helt olika varandra, där fina fruar endast målade läppar och eventuellt kinder i rött och hetärerna hade puder och svarta ögon, ungefär som i Egypten.

Anledningen till att sminket i Aten endast var avsedd för kvinnor, var att könen hade blivit alltmer uppdelade och olikheterna skulle vara offentliga. Könsrollerna var viktiga att upprätthålla och kvinnors och mäns sysslor skulle vara var för sig. Detta visade sig också nämnvärt i kosmetikan som blev något som bara kvinnor skulle sysselsätta sig med. Även grupper av kvinnor skulle genom sminket visa sin plats, genom att sminka sig som en god hustru, eller sexigt som en prostituerad.

Sparta och Kreta

Hur man sminkade sig i Aten skilde sig åt markant mot metoderna i andra delar av landet. I Sparta var det exempelvis mycket ovanligt att smink och kosmetika förekom, medan det på Kreta var tradition att båda könen målade sig. Sparta hyllade naturen och ville inte på något sätt beblanda sig med storstadens syndiga leverne. Dock kom det att ändras så småningom när man införde en rödfärgad stridsuniform, enbart för att dölja blodfläckar som uppkom i samband med strider och krig.

Allteftersom förändrades synen på smink och när Romartiden gjorde entré, så blev det kutym att damerna hade sin egen sminkflicka som tog hand om hud, hår, naglar och kroppsvård.

saraswati